IFS Täby

-----------------------------------------------------------

IFS Täby

Intresseföreningen för Schitzofreni och andra psykosrelaterade sjukdomar


- Att kunna möta andra i liknande situation och utbyta erfarenheter

- Inflytande och samverkan för vård och omsorg lokalt i Täby

Vi har öppna styrelsemöten där alla som vill kan komma och lyssna vad som händer, pågår och lämna synpunkter på viktiga frågor.


Årsmötet blir 18 februari 2020 på Träffen enligt till medlemmarna utsänd kallelse.


----------------------------------------------------------------------