IFS Täby

Vad vi är

IFS Täby är en ideell förening för personer med psykossjukdomar såsom t.ex. Schizofreni, samt för deras anhöriga och övriga intresserade personer.


Diagnoser på psykisk sjukdom är ofta diffusa och symtomen kan variera. Vår målsättning är därför att arbeta med ett bredare perspektiv på diagnoser.


IFS Täby är en lokalavdelning till det rikstäckande IFS/ Schizofreniförbundet www.schizofreniforbundet.se.


Många av våra aktiviteter är i samarbete med IFS Stockholmsdistriktet dit alla Stockholms läns föreningar är knutna. http://ifsstockholmsdistriktet.se/


Medlemmar med någon typ av anknytning till Täby Kommun är med i vår lokalförening. Förutom aktiviteter inom IFS Täby, kan vi också delta i aktiviteter arrangerade på IFS distriktet (Stockholms Landsting), eller på IFS förbundet (nationell nivå).


Alla medlemsaktiviteter vi deltar i är i Stockholms-området, med en fokusering på Täby.