IFS Täby

Vad vi gör

- Deltagande i kommunala samverkansgrupper och Prima Vuxenpsykiatri AB/ brukare och närståenderåd på Danderyds Sjukhus.


- Upplysning och stöd t ex föredrag, konferenser, kurser, hemsida.


- Insatser för meningsfull sysselsättning för brukare


- Erbjuda ett forum för anhöriga att diskutera och utbyta erfarenheter.


- Anhörigträffar, utbildningar, föreläsningar, stimulansmöten, öppna hus. Klicka på "Kommande aktiviteter" för mer information.

På Träffen på Gamla Norrtäljevägen 101, har vi söndagscafé för brukare och anhöriga mellan kl 15 och 17 de flesta söndagar